Tin Tuyển sinh

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2022

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (HUFI) công bố thông tin tuyển sinh năm 2022. Theo đó, HUFI sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 3.500 chỉ tiêu vào 34 ngành đào tạo.

Điều kiện tham gia xét tuyển thạc sĩ

Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021, trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM đã điều chỉnh theo hướng cho phù hợp với hoàn cảnh dịch bệnh, cho phép tuyển sinh theo phương thức...

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021.