Trang Tuyển sinh Trường Đại học Công Thương TP.HCM ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Biểu mẫu tuyển sinh đại học

1

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học chính quy theo hình thức xét học bạ THPT năm 2023

Tải về

2

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển thẳng năm 2023

Tải về

3

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển điểm bài thi ĐGNL ĐHQG năm 2023

Tải về

4

Phiếu đăng ký xét tuyển đại học bằng phương thức xét tuyển điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tải về