Đại học

Ưu tiên xét tuyển thẳng bằng học bạ THPT

Năm 2023, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) ưu tiên xét tuyển thẳng dành cho các thí sinh có học lực xếp loại giỏi các năm lớp 10, lớp 11, học kì I lớp 12 và điểm trung bình cộng môn...

1 2 3 4 5 > >>