Thông báo

Thông báo cấp tài khoản mail cho tân sinh viên

Nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cấp mỗi sinh viên một tài khoản email trong quá trình học tập tại trường. Trung tâm Công nghệ...