Thông báo

Thể lệ cuộc thi hát và làm MV THE HUFI SONG

Tạo sân chơi bổ ích cho sinh viên, học viên, cựu sinh viên, CBVC và người lao động phát huy sáng tạo, đam mê, sở trường của mình về lĩnh vực ứng dụng công nghệ vào thực tiễn, vận dụng sáng tạo các...

Thể lệ cuộc thi làm video HUFI MY PRIDE

Chủ đề xoay quanh việc giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học, công tác tình nguyện, hình ảnh đẹp, … của Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (Lưu ý: trong video có sự xuất hiện hình ảnh nhận...

Thể lệ cuộc thi Viết HUFI STORY

Tác giả thể hiện những tình cảm, những kỷ niệm đẹp về nhà trường, thầy cô, bạn bè, …; về quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường trong suốt quá trình học tập, rèn luyện, làm việc tại...