Thông báo

Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

Cảnh báo "Tín dụng đen", sinh viên cần tránh xa

Trong những ngày vừa qua, người dân tại một số địa phương trên cả nước nói chung và sinh viên HUFI nói riêng đã bị lợi dụng, lôi kéo tham gia vay vốn "tín dụng đen" núp bóng app cho vay trực...