HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Thông báo về việc cấp phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và Bảng điểm toàn khóa cho sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp đợt 2 năm 2021

Căn cứ vào thông báo số 501/TB-DCT ngày 12 tháng 10 năm 2021 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2021; 

Phòng Đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021 về thời gian phát Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa như sau:

1.  Địa điểm: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông (Tầng trệt nhà F)

2. Thời gian: từ ngày 06/12/2021 đến ngày 11/12/2021 (từ 7g00 đến 17g00)

3. Danh sách sinh viên được công nhận tốt nghiệp đợt 2 năm 2021: sinh viên xem tại đây.

Yêu cầu tất cả sinh viên thực hiện đúng thời gian nêu trên. Ngoài thời gian trên, Phòng Đào tạo sẽ không giải quyết về Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

Trân trọng./.

TT TS&TT

Theo PĐT