HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Ngân hàng câu hỏi sinh hoạt công dân sinh viên đầu khóa năm học 2020 - 2021

NGÂN HÀNG CÂU HỎI

SINH HOẠT CÔNG DÂN SINH VIÊN ĐẦU KHOÁ 2020 - 2021

- - - - - ™&˜ - - - - -

STT

Nội dung

Tải về

1

Phần 1: Thông tin tổng quan về nhà trường

Click tại đây

2

Phần 2: Thông tin đào tạo

Click tại đây

3

Phần 3: Thông tin quy chế sinh viên và nội quy học tập

Click tại đây

4

Phần 4: Thông tin quy định đánh giá rèn luyện

Click tại đây

5

Phần 5: Thông tin quy định chế độ chính sách

Click tại đây

6

Phần 6: Thông tin quy định môn học Giáo dục nghề nghiệp & công tác xã hội

Click tại đây

7

Phần 7: Thông tin quy định công tác ngoại trú

Click tại đây

8

Phần 8: Thông tin quy định an ninh trật tự trường học

Click tại đây

9

Phần 9: Thông tin công tác đoàn & phong trào thanh niên

Click tại đây

10

Phần 10: Thông tin và quy định thư viện

Click tại đây

11

Phần 11: Thông tin chính trị và thời sự

Click tại đây

12

Phần 12: Thông tin và quy định về an toàn giao thông

Click tại đây

13

Phần 13: Thông tin phòng chống ma túy và HIV/AIDS

Click tại đây

14

Phần 14: Học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

Click tại đây

15

Phần 15. Tầm nhìn, sứ mạng giá trị cốt lõi, triết lý giáo dục

Click tại đây

 

Phòng Công tác Sinh viên & Thanh tra Giáo dục

1
Bạn cần tư vấn ?
Nhập các thông tin kèm câu hỏi như: Họ tên, Email, Số điện thoại