Đại học

Thông tin tuyển sinh Đại học năm 2023

Trường Đại học Công nghiệp thực phẩm TP.HCM (HUFI) công bố thông tin tuyển sinh năm 2023. Theo đó, HUFI sử dụng 4 phương thức xét tuyển cho 34 ngành đào tạo.

Xét tuyển bằng phương thức đánh giá năng lực?

Ngoài phương thức xét tuyển truyền thống là kết quả kỳ thi Tốt nghiệp THPT hoặc kết quả học bạ THPT, xét kết quả Đánh giá năng lực của ĐHQG-HCM là phương thức xét tuyển được nhiều thí sinh lựa chọn.

<< < 1 2 3 4 5 > >>