Tin Tuyển sinh

HUFI - Khoa Môi trường Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Khoa Môi trường – Tài nguyên và Biến đổi khí hậu được thành lập ngày 01/11/2017 tiền thân là Bộ môn Kỹ thuật Môi trường trực thuộc Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường. Khoa Môi trường –...

HUFI - Khoa Thủy sản

Khoa Thủy sản được thành lập vào tháng 05 năm 2005 của trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Đến tháng 6 năm 2013, Khoa Thủy sản được thành lập theo quyết định số 1021/QĐ-DCT ngày 28...

HUFI - Khoa Quản trị Kinh doanh

Khoa Quản trị kinh doanh ngày nay tiền thân là Khoa Kinh tế, Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Tháng 3/2010, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh quyết...

HUFI - Khoa Công nghệ Hóa học

Khoa CN Hóa học (CNHH) trường Đại học Công nghiệp Thực Phẩm TP. Hồ Chí Minh được thành lập từ ngày 01/04/2001 trên cơ sở khoa CN Hóa học trường Cao Đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh.

HUFI - Khoa Công nghệ Thực phẩm

Ngày 15/5/2010, khoa Công nghệ thực phẩm được thành lập theo Quyết định số 358/QĐ-TCNTP của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM (Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ...