HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Thông báo về việc triển khai mở lớp ôn thi liên thông đợt 1 năm 2021

THÔNG BÁO

Về việc triển khai mở lớp ôn thi liên thông đợt 1 năm 2021

Căn cứ vào Thông báo số 511/TB-DCT ngày 18/10/2021 về việc tuyển sinh liên thông từ cao đẳng lên đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2021;

Căn cứ tình hình dịch COVID-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp nên Trường sẽ không tổ chức ôn thi liên thông trực tiếp mà sẽ tổ chức ôn thi liên thông trực tuyến (online) cho 2 ngành tuyển đủ hồ sơ dự thi như sau:

1.  Các ngành ôn thi:

Stt Ngành ôn thi Địa điểm học Ghi chú
1 Công nghệ Thực phẩm Trường HUFI Hình thức ôn: Online
2 Quản trị Kinh doanh Trường HUFI

 

2.  Lịch ôn thi của các ngành:

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021
NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

 

 

 

 

Áp dụng từ ngày 22/11/2021

 

Tối thứ 2

Tối thứ 3

Tối thứ 4

Tối thứ 5

Tối thứ 6

Tối thứ 7

Ngày học

22/11/2021

23/11/2021

24/11/2021

25/11/2021

26/11/2021

27/11/2021

Môn học

Anh văn

Hóa học và Hóa sinh
 thực phẩm

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Hóa học và Hóa sinh
 thực phẩm

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Anh văn

Giáo viên

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn Phan
Khánh Hòa

Ngô Duy Anh Triết

Nguyễn Phan
Khánh Hòa

Ngô Duy Anh Triết

Võ Thị Thu Thảo

 

 

 

 

 

 

 

Ngày học

29/11/2021

30/11/2021

01/12/2021

02/12/2021

03/12/2021

04/12/2021

Môn học

Anh văn

Hóa học và Hóa sinh
 thực phẩm

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Hóa học và Hóa sinh
 thực phẩm

Đảm bảo chất lượng và luật thực phẩm

Anh văn

Giáo viên

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn Phan
Khánh Hòa

Ngô Duy Anh Triết

Nguyễn Phan
Khánh Hòa

Ngô Duy Anh Triết

Võ Thị Thu Thảo

Ghi chú: Thời gian học: - Tối từ 18h00 - 20h45

THỜI KHÓA BIỂU ÔN THI LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021
NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH

 

 

 

 

Áp dụng từ ngày 22/11/2021

 

Tối thứ 2

Tối thứ 3

Tối thứ 4

Tối thứ 5

Tối thứ 6

Tối thứ 7

Ngày học

22/11/2021

23/11/2021

24/11/2021

25/11/2021

26/11/2021

27/11/2021

Môn học

Anh văn

Kinh tế vi mô

Quản trị học

Kinh tế vi mô

Quản trị học

Anh văn

Giáo viên

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn Lương Ngân

Phạm Hùng

Nguyễn Lương Ngân

Phạm Hùng

Võ Thị Thu Thảo

 

 

 

 

 

 

 

Ngày học

29/11/2021

30/11/2021

01/12/2021

02/12/2021

03/12/2021

04/12/2021

Môn học

Anh văn

Kinh tế vi mô

Quản trị học

Kinh tế vi mô

Quản trị học

Anh văn

Giáo viên

Võ Thị Thu Thảo

Nguyễn Lương Ngân

Phạm Hùng

Nguyễn Lương Ngân

Phạm Hùng

Võ Thị Thu Thảo

Ghi chú: Thời gian học: - Tối từ 18h00 - 20h45

Đối với các thí sinh đã đăng ký dự thi 2 ngành trên mà chưa tham gia lớp ôn; nhanh chóng đến Trường đăng ký để tham gia lớp ôn để có kết quả thi tốt nhất. Còn đối với các thí sinh của các ngành Trường đang tuyển sinh còn lại, Trường vẫn đang tiếp tục nhận hồ sơ và sẽ có thông báo sau nếu lượng hồ sơ thí sinh đủ để mở lớp.

Các bạn thường xuyên theo dõi Email (/Số điện thoại) để biết thông tin của Trường về tình hình mở lớp ôn và dự thi của các ngành trong đợt tuyển sinh liên thông đợt 1 năm 2021 .

Trân trọng thông báo!

 TT TS&TT