Tin tức

Dự kiến trong tháng 11 sẽ có kế hoạch đi học lại

Nhiều trường ĐH, CĐ đã lên phương án cho sinh viên quay trở lại học tập trực tiếp. Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) ngày 15/10 cũng đã có thông báo cho sinh viên đăng ký đến phòng...