HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Hội nghị Đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 14/01/2021, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh đã long trọng tổ chức Hội nghị Đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026. Hội nghị đã thành công tốt đẹp và bầu ra Hội đồng gồm 15 thành viên để đảm trách nhiệm vụ của Hội đồng trường trong thời kỳ mới.

PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, PGS.TS Nguyễn Xuân Hoàn – Hiệu trưởng nhà trường nhấn mạnh: các ứng viên được giới thiệu để bầu vào Hội đồng trường nhiệm kỳ mới có phẩm chất đạo đức tốt, có uy tín, năng lực thực hiện các nhiệm vụ của Hội đồng trường; Có kinh nghiệm trong hoạt động quản lý giáo dục, hoạt động khoa học, công nghệ, sản xuất, kinh doanh liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của trường đại học. Thầy Hoàn tin tưởng rằng với sức mạnh trí tuệ tập thể, sự đoàn kết, đồng lòng của cán bộ viên chức, giảng viên, sinh viên Nhà trường, Hội nghị chắc chắn thành công tốt đẹp và Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quy trình bỏ phiếu bầu diễn ra công khai, minh bạch, dân chủ. Danh sách 15 thành viên của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2021 – 2026 bao gồm 11 thành viên được bầu tại hội nghị, 03 thành viên đương nhiên và 01 đại diện cơ quan quản lý cấp trên như sau:

TT HỌ VÀ TÊN Năm sinh Chức vụ/trình độ Đơn vị công tác Ghi chú
1 Nguyễn Xuân Hoàn 05/11/1972

Hiệu trưởng

PGS, Tiến sỹ

Ban Giám hiệu Thành phần đương nhiên
2 Nguyễn Thị Anh Thư 10/6/1982

Chủ tịch CĐ

Thạc sỹ

Phòng quản lý khoa học và Đào tạo SĐH Thành phần đương nhiên
3 Nguyễn Văn Long 19/8/1995

Đại diện đoàn TNCSHCM

Cao học

BCH đoàn thanh niên CSHCM Thành phần đương nhiên
4 Trần Việt Hòa 29/3/1977

Vụ trưởng

Tiến sỹ

Vụ khoa học công nghệ Đại diện Bộ Công Thương
5 Bùi Chí Hiếu 15/01/1978

Phụ trách phòng

Đại học - CH

Phòng Tổ chức hành chính Cán bộ thuộc trường
6 Phạm Xuân Đông 10/9/1976

Trưởng phòng

Thạc sỹ - NCS

Phòng Kế hoạch - Tài chính Cán bộ thuộc trường
7 Dương Hồng Quân 02/3/1980

Trưởng phòng

Thạc sỹ - NCS

Phòng Quản trị - Thiết bị Cán bộ thuộc trường
8 Nguyễn Văn Khả 16/7/1984

Giám đốc

Tiến sỹ

Trung tâm Giáo dục phổ thông Giảng viên thuộc trường
09 Nguyễn Ngọc Hòa 19/12/1977

Giám đốc

Thạc sỹ - NCS

Trung tâm Công nghệ Việt - Đức Giảng viên thuộc trường
10 Bùi Hồng Đăng 27/12/1976

Phụ trách khoa

Tiến sỹ

Khoa Quản trị kinh doanh Giảng viên thuộc trường
11 Trần Phước 05/12/1966

Trưởng khoa

PGS, Tiến sỹ

Khoa Tài chính Kế toán Giảng viên thuộc trường
12 Trần Xuân Điền 03/01/1971

Bí thư ĐUK

Thạc sỹ

Đảng ủy khối cơ sợ Bộ Công Thương tại TP.HCM TV ngoài trường
13 Nguyễn Văn Hưng 14/5/1971

Trưởng VPĐD

Thạc sỹ

VP phía NamBộ Tài chính TV ngoài trường
14 Nguyễn Thanh Trí 13/02/1973

Phó Tổng GĐ

Thạc sỹ

Khu công nghiệp Vĩnh Lộc TV ngoài trường
15 Phạm Quang Hùng 18/4/1965

Phó giám đốc

Thạc sỹ

Kho bạc Nhà nướcTP.HCM TV ngoài trường

 

Hội nghị Đại biểu bầu thành viên tham gia Hội đồng Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp. 15 thành viên là những cá nhân ưu tú, tâm huyết, đại diện cho tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong trường và cộng đồng xã hội sẽ tích cực phát huy vai trò, năng lực và đưa ra những định hướng, chiến lược mới, phù hợp đóng góp quan trọng cho sự phát triển của Nhà trường trong tương lai.

1
Bạn cần tư vấn ?
Nhập các thông tin kèm câu hỏi như: Họ tên, Email, Số điện thoại