HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Hoạt động đào tạo Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại HUFI được nâng tầm cao mới

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM đã có 16 lớp học phần với số lượng gần 1.000 sinh viên đăng ký học trong học kỳ 1 năm học 2021-2022. Từ năm 2017-2018, Nhà trường đã tổ chức nhiều lớp Đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp với quy mô vừa và nhỏ dành cho đối tượng là ban cán sự các lớp.

Giai đoạn 2021, để thúc đẩy mạnh hơn nữa hoạt động khởi nghiệp của sinh viên trong nhà trường, môn học Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp được đưa vào chương trình khung trở thành môn học tự chọn thu hút hàng ngàn sinh viên tham gia.

Hoạt động đào tạo Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại HUFI giai đoạn trước năm 2021

Hoạt động đào tạo đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại HUFI những năm trước đây dành riêng cho Ban cán sự các lớp.

Lớp đào tạo Đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp tại HUFI dưới hình thức online. Chương trình đào tạo theo hướng phát huy năng lực người học và đáp ứng yêu cầu của thị trường chương trình được đổi mới theo hướng giảm giờ học lý thuyết, tăng khối lượng thực hành, chú trọng rèn luyện kỹ năng thực hành nghề nghiệp, phát triển ý tưởng sáng tạo, tạo điều kiện để sinh viên ra trường tự tin tiếp cận với công việc. Nhà trường cũng mở rộng mối quan hệ hợp tác với các doanh nghiệp, các doanh nhân sẽ tham gia giảng dạy, giao lưu với sinh viên.

Sinh viên tham gia lớp học trình bày dự án của mình trước các chuyên gia theo hình thức online

Sinh viên tham gia lớp học trình bày dự án của mình trước các chuyên gia theo hình thức online

Nhà trường luôn gắn kết, kết nối chuyên gia trong lĩnh vực Khởi nghiệp đến gần hơn với các bạn sinh viên tại lớp học ĐMST và Khởi nghiệp.

Nhà trường luôn gắn kết, kết nối chuyên gia trong lĩnh vực Khởi nghiệp đến gần hơn với các bạn sinh viên tại lớp học ĐMST và Khởi nghiệp.

Trong những năm tiếp theo, Nhà trường tổ chức nhiều hơn các cuộc thi, chương trình mentoring cho các ý tưởng dự án của sinh viên để nâng cao hơn nữa hoạt động đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp cho sinh viên.

TT TSTT