Tin Hướng nghiệp

Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường

Công nghệ kỹ thuật môi trường là ngành học về công nghệ và kỹ thuật nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu, thu hồi, tái chế, tái sử dụng chất thải và xử lý nước cấp, nước thải, khí thải và chất thải rắn thông...

Ngành quản lý tài nguyên và môi trường

Quản lý tài nguyên và môi trường là chuyên ngành đào tạo trang bị cho người học các kiến thức và kĩ năng để thực hiện vai trò hoạch định các chính sách và đưa ra các biện pháp tổng hợp (luật pháp,...

Ngành Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học là một lĩnh vực công nghệ cao, đa ngành, tích hợp các ngành khoa học và công nghệ như sinh học, hóa học, vật lý, kỹ thuật quá trình để khai thác các sinh vật sống tạo ra các sản...

Ngành Công nghệ thông tin

Công nghệ thông tin hiểu theo nghĩa rộng là việc sử dụng máy tính và phần mềm máy tính vào việc tạo ra, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin. Theo học ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến...

Ngành An toàn thông tin

An toàn thông tin là thuật ngữ dùng để chỉ việc bảo vệ thông tin số và các hệ thống thông tin chống lại các nguy cơ tự nhiên, các hành dộng truy cập, sử dụng, phát tán, phá hoại, sửa đổi và phá hủy...

Ngành Công nghệ kỹ thuật điện – điện tử

Ngành công nghệ kỹ thuật điện – điện tử gồm hai chuyên ngành đào tạo kỹ thuật điện và kỹ thuật điện tử. Người học được trang bị kiến thức cơ bản về toán học, vật lý học, quản trị học, công nghệ thông...