Tin Hướng nghiệp

Ngành Kinh doanh quốc tế

Kinh doanh quốc tế thuộc nhóm ngành kinh doanh, ngành này cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh và kiến thức chuyên môn thuộc lĩnh vực kinh doanh quốc tế như đầu tư quốc tế, logistic...

Ngành Luật kinh tế

Luật kinh tế là chuyên ngành đào tạo luật trong hệ thống các chuyên ngành luật. Người học được trang bị kiến thức cơ bản về tâm lý học, xã hội học, kinh tế học, quản trị học, công nghệ thông tin,...

Ngành Công nghệ dệt, may

Công nghệ dệt, may (chuyên ngành Công nghệ may) là ngành đào tạo chuyên về lĩnh vực thiết kế và sản xuất các sản phẩm may mặc và Thời trang thông qua các hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại nhằm...

Ngành Kỹ thuật Nhiệt

Kỹ thuật nhiệt là ngành khoa học quan trọng, lâu đời, đóng góp to lớn cho sự phát triển kinh tế - xã hội thế giới. Kỹ thuật nhiệt có mặt trong hầu hết các ngành công nghiệp và dân dụng, sản xuất và sử...

Ngành Kinh doanh thời trang và dệt may

Kinh doanh thời trang và dệt may thuộc nhóm ngành kinh doanh. Ngành này cung cấp những kiến thức cơ bản và chuyên ngành giúp người học trở thành nhà kinh doanh trong lĩnh vực thời trang và dệt may....

Ngành Công nghệ kỹ thuật Hóa học

Ngành công nghệ kỹ thuật hóa học là ngành nghề cốt lõi trong nền kinh tế. Sinh viên ngành công nghệ kỹ thuật hóa học được đào tạo các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về lĩnh vực công nghệ kỹ thuật hóa...