HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Ngành đào tạo Cao đẳng

 

NGÀNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH TÙY CHỌN
1 6540103 Công nghệ thực phẩm  
2 6340301 Kế toán  
3 6340202 Tài chính Ngân hàng  
4 6340404 Quản trị kinh doanh  
5 6480201 Công nghệ thông tin  
6 6510201 Công nghệ kỹ thuật cơ khí  
7 6520227 Điện công nghiệp  
8 6810205 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống  
9 6810207 Kỹ thuật chế biến món ăn  
10 6220103 Việt Nam học (HD du lịch)  
11 6220206 Tiếng Anh  
1
Bạn cần tư vấn?