HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Công nghệ thông tin là gì? Học những gì? Ra trường làm công việc gì?

Công nghệ thông tin là gì? Học những gì? Ra trường làm công việc gì?

Trong thời đại công nghệ và truyền thông bùng nổ như hiện nay, ngành Công nghệ thông tin là lựa chọn số một cho những bạn trẻ yêu thích công nghệ. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu được ngành Công nghệ thông tin là gì ? Học những gì ? Để có thể học tốt và thành công trong ngành nghề mình theo đuổi, việc hiểu rõ nghề nghiệp đó là vấn đề vô cùng quan trọng.

CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LÀ GÌ?

Công nghệ thông tin hiểu theo nghĩa rộng là việc sử dụng máy tính và phần mềm máy tính vào việc tạo ra, lưu trữ, xử lý và truyền dẫn thông tin. Theo học ngành này, sinh viên sẽ được đào tạo các kiến thức chuyên sâu tùy theo chuyên ngành mình lựa chọn như: Khoa học máy tính, Kỹ thuật máy tính, Hệ thống thông tin, Mạng máy tính truyền thông, Kỹ thuật phần mềm,...

Sinh viên Công nghệ thông tin được học tập trên môi trường hiện đại, chuyên nghiệp

Sinh viên Công nghệ thông tin được học tập trên môi trường hiện đại, chuyên nghiệp.

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

Ngành Công nghệ thông tin sẽ được trang b khi kiến thđại cương v khoa hc t nhiên và đào to kiến thc chuyên sâu v công ngh phn mm, h thng thông tin, mng máy tính, k thut máy tính; k năng trin khai ng dng công ngh thông tin và nm bt các xu thế công ngh mi. Sinh viên có kh năng lp trình các phn mm máy tính, đin thoi di động, game, thương mđin t; xây dng h thng thông tin; phân tích và lp d án trin khai các phn mng dng;...

Bên cnh k năng làm vic theo nhóm, k năng giao tiếp, sinh viên còn được phát trin kh năng t nghiên cu, th nghiđể ng dng công ngh đáp ng các nhu cu thc tế cđời sng.

 

TỐ CHẤT VÀ KỸ NĂNG PHÙ HỢP VỚI NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

 Để theo học và thành công trong ngành Công nghệ thông tin, bạn cần phải có những tố chất và kỹ năng sau:

- Thông minh, năng động, có đam mê

- Hc tt các môn t nhiên

- Có tư duy logic, tư duy h thng

- Có tính kiên trì, sáng to

- Nhy bén, tiếp cn nhanh, ch động trong công vic

- Có tinh thn hp tác, kh năng làm vic theo nhóm.

 

Sinh viên CNTT được tham quan, thực tập tại doanh nghiệp từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường.

CƠ HỘI VIỆC LÀM CỦA NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc ở những vị trí như:

 - Lp trình viên phn mm, chuyên viên phân tích thiết kế h thng, qun lý d liu, qun tr mng, k thut phn cng máy tính,... ti các công ty phn mm, công ty cung cp gii pháp v công ngh thông tin, công ty sn xut, lp ráp, sa cha trang thiết b phn cng.

- Tr thành chuyên gia qun lý, điu phi các d án công ngh thông tin ti các tđoàn, doanh nghip, t chc thương mđin t trong và ngoài nước.

- Tr thành cán b nghiên cu, cán b ging dy v công ngh thông tin ti các vin, trung tâm nghiên cu và các cơ s đào to;

- Hc tiếp lên trình độ sau đại hc ti các trường đại hc, vin nghiên cu trong và ngoài nước.

TT TSTT