Thông báo

Cảnh giác với các thông tin giả mạo

Trước tình hình các thông tin giả mạo xuất hiện tràn lan trên MXH, trường Đại học CÔng nghiệp Thực phẩm TP.HCM thông báo đến học viên, sinh viên cần thận trọng và đề cao cảnh giác để tránh bị mắc lừa...

Thông báo cấp tài khoản mail cho tân sinh viên

Nhằm phục vụ công tác quản lý, giảng dạy, học tập, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh cấp mỗi sinh viên một tài khoản email trong quá trình học tập tại trường. Trung tâm Công nghệ...