HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Thông báo về kế hoạch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020

 

I.    Đối tượng

 Sinh viên (SV) tốt nghiệp vào đợt 1 và đợt 2 năm 2020.

II.  Thời gian đăng ký tham gia dự Lễ trao bằng tốt nghiệp

SV đăng ký trực tuyến tham gia dự lễ tốt nghiệp từ ngày thông báo đến ngày hết ngày 13/10/2020 (Sinh viên đăng ký tại đây).

Lưu ý: chỉ những sinh viên có đăng ký mới được tham dự Lễ trao bằng tốt nghiệp.

III.   Thời gian - Địa điểm tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

1.  Thời gian: từ ngày 28/10/2020 đến ngày 01/11/2020.

2.  Địa điểm: Hội trường C; Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh; 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh.

IV.   Lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

TT Đơn vị Thời gian Đối tượng
1 Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp. Hồ Chí Minh 08h – 10h30 ngày 28/10/2020 SV tốt nghiệp loại Giỏi, Xuất sắc
2 Khoa Tài chính kế toán 13h – 17h30 ngày 28/10/2020
SV tốt nghiệp năm 2020 thuộc Khoa quản lý
3 Khoa Công nghệ thông tin 08h – 11h30 ngày 29/10/2020(Khoa CNTT chủ trì)
4 Khoa Thủy sản
5 Khoa Công nghệ điện, điện tử 13h – 17h ngày 29/10/2020(Khoa CN điện, điện tử chủ trì)
6 Khoa Ngoại ngữ
7 Khoa Công nghệ sinh học 08h – 11h30 ngày 30/10/2020(Khoa CNSH chủ trì)
8 Khoa Du lịch và Ẩm thực
9 Khoa Công nghệ May – Thời trang 13h – 17h ngày 30/10/2020(Khoa CN Cơ khí chủ trì)
10 Khoa Công nghệ cơ khí
11 Khoa Môi trường – Tài nguyên và Biến đổi khí hậu 08h – 11h30 ngày 31/10/2020(Khoa CN hóa học chủ trì)
12 Khoa Công nghệ hóa học
13 Khoa Quản trị kinh doanh 13h – 17h ngày 31/10/2020
14 Khoa Công nghệ thực phẩm 08h – 15h ngày 01/11/2020

    

V.       Hướng dẫn cách tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp

- Bước 1: SV tập trung tại Tầng trệt - Trung tâm thư viện nhận lễ phục tốt nghiệp.

- Bước 2: SV ổn định chỗ ngồi (Ban tổ chức Lễ Trao bằng tốt nghiệp bố trí và sắp xếp ổn định chỗ ngồi).

- Bước 3: Khi nghe MC xướng tên, SV đi theo sự hướng dẫn của Ban tổ chức

- Bước 4: Khi làm lễ xong, SV đi xuống và ngồi lại vị trí cũ.

- Bước 5: Khi kết thúc Lễ trao bằng tốt nghiệp, SV thứ tự trở lại Tầng trệt_Thư viện trả lễ phục, sau đó về địa điểm để nhận bằng chính thức.

VI.   Hướng dẫn mượn/trả lễ phục tốt nghiệp

1.   Mượn lễ phục tốt nghiệp

Căn cứ lịch tổ chức Lễ trao bằng tốt nghiệp, trước khi buổi lễ bắt đầu 50 - 90 phút, SV đến Tầng trệt_Thư viện để làm thủ tục nhận lễ phục.

-  Bước 1: SV trình thẻ SV/CMND cho Bộ phận cho mượn lễ phục và ký tên vào danh sách mượn lễ phục.

-  Bước 2: SV nhận và kiểm tra lễ phục ngay khi nhận (trường hợp không đạt, sinh viên yêu cầu được đổi lễ phục).

2.   Trả lễ phục tốt nghiệp

-  Bước 1: SV trả lễ phục tại Tầng trệt - Trung tâm Thư viện chậm nhất  60 phút sau khi buổi Lễ tốt nghiệp của khoa kết thúc. Trường hợp không trả đúng thời gian quy định, SV sẽ phải đóng tiền phạt như sau:

˂ 30 phút              :     50.000 (VNĐ)

+ 30 - 60 phút         :     100.000 (VNĐ)

+  > 60 phút             :     200.000 (VNĐ)

-  Bước 2:  SV ký tên vào danh sách trả lễ phục và nhận “Giấy xác nhận trả lễ phục” để bổ túc hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp. Trường hợp trả lễ phục  không đạt yêu cầu: hư hỏng, mất,…SV phải làm thủ tục bồi thường trước khi nhận “Giấy xác nhận trả lễ phục”. Mức bồi thường như sau:

+  Mất/hư râu mũ    :  50.000 (VNĐ)

+  Mất/hư mũ          :  200.000 (VNĐ)

+  Mất/hư áo           :  400.000 (VNĐ)

+ Mất lễ phục (áo + mũ) :  500.000 (VNĐ)

Lưu ý: Đối với SV không có tên trong danh sách mượn lễ phục, liên hệ với bộ phận nhận trả lễ phục để được cấp: “Giấy xác nhận không mượn lễ phục” bổ túc hồ sơ nhận bằng tốt nghiệp.

VII.  Lịch và địa điểm phát bằng chính thức

TT Đơn vị Thời gian Địa điểm
1 Khoa Tài chính kế toán 15h30 – 17h30 ngày 28/10/2020 Tầng trệtTrung tâm thư viện
2 Khoa Công nghệ thông tin 10h – 12h ngày 29/10/2020
3 Khoa Thủy sản
4 Khoa Công nghệ điện, điện tử  15h30 – 17h30 ngày 29/10/2020
5 Khoa Ngoại ngữ
6 Khoa Công nghệ sinh học  10h – 12h ngày 30/10/2020
7 Khoa Du lịch và Ẩm thực
8 Khoa Công nghệ May – Thời trang  15h30 – 17h30 ngày 30/10/2020 
9 Khoa Công nghệ cơ khí
10 Khoa Môi trường – Tài nguyên và BĐKH 10h – 12h ngày 31/10/2020
11 Khoa Công nghệ hóa học
12 Khoa Quản trị kinh doanh 15h30 – 17h30 ngày 31/10/2020
13 Khoa Công nghệ thực phẩm 10h – 16h ngày 01/11/2020

   

VIII.    Quy định đối với SV đến nhận bằng tốt nghiệp

Theo Quy định chuẩn đầu ra của Trường.

Ghi chú:

-     Khi đi nhận bằng tốt nghiệp, SV phải mang Thẻ sinh viên (hoặc CMND, Căn cước công dân,…) và các chứng chỉ ngoại ngữ, tin học, giáo dục nghề nghiệp bản gốc. Trường sẽ không giải quyết bất cứ trường hợp nào không đủ các loại giấy tờ trên.

-    Đối với SV còn nợ sách, thiết bị phải hoàn tất trả nợ nhà trường thì mới được phát bằng tốt nghiệp.

-   SV không đến nhận bằng tốt nghiệp đúng thời gian quy định trên thì nhận bằng tốt nghiệp vào các ngày thứ 2, thứ 4 và thứ 6 hàng tuần tại phòng C200.

Trên đây là Kế hoạch cụ thể về buổi Lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2020 cho SV tốt nghiệp các hệ đào tạo.