Thạc sĩ

Ngành Kỹ thuật cơ khí (thạc sĩ)

Ngành Thạc sĩ Kỹ thuật Cơ khí cung cấp những kiến thức hiện đại và nâng cao trong lĩnh vực Chế tạo máy, Cơ điện tử và Kỹ thuật nhiệt như thiết kế, chế tạo và điều khiển các máy và thiết bị cũng như...

Thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo về việc điều chỉnh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ.

<< < 2 3 4 5 6 > >>