HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Thông báo đăng ký học dự thính chương trình thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2021 (đợt 1)

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh thông báo đăng ký học dự thính chương trình thạc sĩ khóa tuyển sinh năm 2021 (đợt 1).

Mẫu đăng ký học dự thính

Tải về