HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Ngành Kỹ thuật hóa học (thạc sĩ)

Đào tạo trình đô thạc sĩ Kỹ thuật hóa học nhằm giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp nắm vững lý thuyết; có khả năng nghiên cứu, làm việc độc lập, sáng tạo và có năng lực phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề  thuộc ngành Kỹ thuật hóa học.

Sau khi học xong chương trình này học viên được cung cấp những kiến thức hiện đại và nâng cao về kỹ thuật hóa học, áp dụng kiến thức vào các lĩnh vực liên quan đến kỹ thuật hóa học như hóa chất, hữu cơ, vật liệu, xúc tác, năng lượng mới,.... Đồng thời có kiến thức chuyên sâu để có thể học ở các bậc học cao hơn.

Trang bị cho học viên những kiên thức nền tảng về Phương pháp nghiên cứu khoa học, kiến thức quản lý dự án nhằm giúp cho học viên nâng cao khả năng nghiên cứu độc lập cũng như khả năng phân tích, giải quyết, quản lý những dự án thực tế trong ngành Kỹ thuật hóa học.

Thời gian đào tạo:

Thời gian đào tạo thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học chính thức là 2 năm (4 học kỳ). Học viên có thể đăng ký học vượt để rút ngắn thời gian đào tạo nhưng tổng thời gian theo học không ít hơn 3 học kỳ. Học viên có thể tạm dừng, kéo dài thời gian đào tạo nhưng tổng thời gian đào tạo không quá 8 học kỳ kể từ ngày nhập học chính thức.

Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

Sau khi tốt nghiệp, các thạc sĩ ngành Kỹ thuật hóa học có thể tham gia giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng;

Tham gia nghiên cứu chuyên sâu về Kỹ thuật hóa học tại các viện nghiên cứu;

Trực tiếp tham gia sản xuất, điều hành sản xuất trong các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoặc tham gia công tác quản lý tại các cơ quanquản lý khoa học công nghệ của các địa phương.