HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Điều kiện tham gia xét tuyển thạc sĩ

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) đã điều chỉnh phương án tuyển sinh thạc sĩ theo phương thức xét tuyển thay vì thi tuyển.

>> Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ năm 2021

>> Thông báo tổ chức thi tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dung cho Việt Nam

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021.

Xét tuyển, không thi tuyển

Năm 2021, quy chế tuyển sinh thạc sĩ của HUFI mới thay đổi, tuyển sinh bằng phương thức xét tuyển chứ không còn thi tuyển như trước đây. Như vậy, thí sinh chỉ cần đáp ứng đầy đủ điều kiện do Nhà trường quy định thì sẽ được theo học thạc sĩ tại HUFI.

Điều kiện tham gia xét tuyển thạc sĩ

Thí sinh đã tốt nghiệp hoặc đã đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp đại học thì sẽ đủ điều kiện nộp hồ sơ xét tuyển thạc sĩ.

Các xét tuyển sẽ lấy điểm trung bình tích lũy của bậc đại học từ cao xuống đến khi hết chỉ tiêu (theo thang điểm 4). Trường xây dựng điểm chuẩn trúng tuyển cho từng ngành xét tuyển dựa trên chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định và số lượng thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào Trường.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ sau: thí sinh có thâm niên công tác cao hơn sẽ trúng tuyển (có xác nhận của đơn vị công tác).

Về văn bằng, ngoại ngữ

Đối với văn bằng thí sinh phải tốt nghiệp đại học ngành đúng và ngành gần với chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường. Trường hợp thí sinh tốt nghiệp đại học ngành khác: đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Tài chính Ngân hàng thì phải có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực quản trị, quản lý (có xác nhận của đơn vị công tác) và đáp ứng các yêu cầu khác của chuẩn chương trình đào tạo do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành và theo quy định của chương trình đào tạo.

Về ngoại ngữ thí sinh dự tuyển phải đáp ứng yêu cầu khi có một trong các văn bằng, chứng chỉ sau: Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên ngành ngôn ngữ nước ngoài; hoặc bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên mà chương trình được thực hiện chủ yếu bằng ngôn ngữ nước ngoài. Bằng tốt nghiệp trình độ đại học; thạc sĩ do Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TPHCM cấp trong thời gian không quá 2 năm hoặc có chứng chỉ ngoại ngữ đạt từ Bậc 3 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương, còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển.

TT TS&TT