Ngành đào tạo đại học

Ngành Marketing

Marketing là một chuyên ngành đào tạo chính trong nhóm ngành Kinh doanh; ngành bao gồm tất cả các hoạt động hướng tới khách hàng nhằm thỏa mãn nhu cầu và mong muốn của khách hàng, thông qua quá trình...

Ngành Thương mại điện tử

Thương mại điện tử là hình thức kinh doanh trực tuyến, thực hiện các giao dịch mua bán, trao đổi sản phẩm hoặc dịch vụ thông qua internet và các phương tiện điện tử khác. Hiểu theo một cách khác,...

Ngành Kế toán

Kế toán là ngành thực hiện quá trình thu thập, xử lý và cung cấp thông tin về tài sản, nguồn hình thành tài sản và sự vận động của tài sản trong các tổ chức. Kế toán được vận dụng không chỉ trong các...

Ngành tài chính ngân hàng

Ngành Tài chính ngân hàng có thể chia thành nhiều lĩnh vực chuyên ngành khác nhau như ngân hàng, tài chính doanh nghiệp, tài chính thuế, tài chính bảo hiểm,...

Ngành Công nghệ Tài Chính (Fintech)

Fintech được hiểu là công nghệ tài chính, với những ứng dụng mới nhất về công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng – tài chính. Nằm trong xu hướng Cách mạng công nghiệp 4.0, Fintech đã và đang mang tới những...

Ngành Công nghệ dệt, may

Công nghệ dệt, may (chuyên ngành Công nghệ may) là ngành đào tạo chuyên về lĩnh vực thiết kế và sản xuất các sản phẩm may mặc và Thời trang thông qua các hệ thống sản xuất công nghiệp hiện đại nhằm...

<< < 1 2 3 4 5 > >>