Liên thông

Liên thông đại học chính quy chỉ với 1,5 năm

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM vừa thông báo tuyển sinh liên thông từ cao đăng lên đại học với thời gian đào tạo chỉ 1,5 năm sẽ nhận bằng đại học chính quy.

<< < 1 2 3 4 > >>