HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Thông báo về lịch học của sinh viên đại học liên thông khóa 10

 

Trường đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh thông báo đến sinh viên đại học liên thông khóa 10 nhập học tháng 01/2021: 

Thời gian học tập của khóa học bắt đầu sau ngày 21/02/2021.

Sinh viên xem thời khóa biểu cụ thể trên cổng thông tin sinh viên http://sinhvien.hufi.edu.vn/ từ ngày 29/01/2021.