HUFI - Chuyên trang Tuyển sinh ts.hufi.edu.vn
'/app_web/tttstt/images/logo/bg_footer_tuyen_sinh_size_1500_400.png'

Thông báo về việc đăng ký xét tuyển học bổng Lương Văn Can năm học 2023 - 2024

 

Phụ lục:

1) Mẫu thư giới thiệu Học bổng (Click tại đây để tải về)

2) Mẫu thông báo tình hình tài chính (Click tại đây để tải về)