Học bổng - Du học

Tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh

Năm 2021, cùng với việc thêm ngành học, phương thức xét tuyển mới, các trường đại học lớn tại TP Hồ Chí Minh đã chủ động bổ sung chính sách nhằm tăng khả năng trúng tuyển và hỗ trợ thí sinh khó khăn....

Học bổng SCIC - Nâng bước tài năng trẻ

Học bổng SCIC nhằm mục đích hỗ trợ cho các sinh viên tập trung vào việc học tập trong năm cuối cùng đại học mà không phải lo lắng, bận tâm về vấn đề tài chính cho chi phí học tập và một số chi phí cơ...