Đại học

Lưu ý thí sinh khi nhập học

Sau khi trúng tuyển vào Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI), thí sinh còn một nhiệm vụ quan trọng nữa là xác nhận nhập học trên cổng thông tin của Bộ GD&ĐT trong thời gian từ ngày 18...

<< < 4 5 6 7 8 > >>