Tuyển sinh

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh (HUFI) được thành lập từ năm 1982 và trực thuộc Bộ Công Thương, là trường đào tạo đa ngành với 26 ngành Đại học, 8 ngành Thạc sĩ và 3 ngành...

HUFI - Trung tâm Giáo dục phổ thông

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM là trường công lập đào tạo đa bậc. Từ năm 2009 Trung tâm Giáo dục phổ thông ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu giáo dục của xã hội.

HUFI - Khoa Công nghệ Điện, Điện tử

Khoa Công nghệ Điện – Điện tử là một trong những khoa được thành lập năm 2002, kể từ khi thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh. Trải qua gần 35 năm xây dựng và phát triển,...

HUFI - Khoa Môi trường Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

Khoa Môi trường – Tài nguyên và Biến đổi khí hậu được thành lập ngày 01/11/2017 tiền thân là Bộ môn Kỹ thuật Môi trường trực thuộc Khoa Công nghệ Sinh học và Kỹ thuật Môi trường. Khoa Môi trường –...