HUFI - Chuyên trang tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Chương trình đào tạo đại học

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

STT MÃ NGÀNH TÊN NGÀNH KHÓA 08, 09, 10
1 7540101 Công nghệ thực phẩm Tải về
2 7540110 Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm Tải về
3 7540105 Công nghệ chế biến thuỷ sản Tải về
4 7620303 Khoa học thuỷ sản Tải về
5 7340301 Kế toán Tải về
6 7340201 Tài chính - Ngân hàng Tải về
7 7340101 Quản trị kinh doanh Tải về
8 7340120 Kinh doanh quốc tế Tải về
9 7380107 Luật kinh tế Tải về
10 7720499 Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực Tải về
11 7720498 Khoa học chế biến món ăn Tải về
12 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Tải về
13 7810202 Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống Tải về
14 7810201 Quản trị khách sạn (Ngành mới) Tải về
15 7220201 Ngôn ngữ Anh Tải về
16 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc (Ngành mới) Tải về
17 7480201 Công nghệ thông tin Tải về
18 7480202 An toàn thông tin Tải về
19 7510202 Công nghệ chế tạo máy Tải về
20 7510301 Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử Tải về
21 7510203 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử Tải về
22 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Tải về
23 7510401 Công nghệ kỹ thuật hoá học Tải về
24 7510402 Công nghệ vật liệu Tải về
25 7540204 Công nghệ dệt, may Tải về
26 7510406 Công nghệ kỹ thuật môi trường Tải về
27 7850101 Quản lý tài nguyên và môi trường Tải về
28 7420201 Công nghệ sinh học Tải về