HUFI - Chuyên trang tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Thông báo v/v nhận hồ sơ xét Học bổng sinh viên vượt khó, trợ cấp cho sinh viên thuộc hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn