HUFI - Chuyên trang tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Thông báo số 840/TB-DCT v/v nhận hồ sơ hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn do chịu ảnh hưởng nặng nề của cơn bão số 9 Molave năm 2020