HUFI - Chuyên trang tuyển sinh ts.hufi.edu.vn

Thông báo Của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thí sinh trúng tuyển nhập học

 

Kính gửi:   - Các đại học, học viện, trường đại học có đào tạo nhóm ngành đào tạo giáo viên;

                   - Các trường cao đẳng đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.

Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2020 (khoản 1 Điều 20) đã quy định "Hội đồng tuyển sinh trường gửi giấy thông báo thí sinh trúng tuyển nhập học khi thí sinh đã đáp ứng đủ các điều kiện trúng tuyển" trong đó có quy định về điều kiện thí sinh phải tốt nghiệp THPT. Tuy nhiên, qua rà soát và theo thông tin báo chí, một số cơ sở đào tạo (trường) đã có thông báo trúng tuyển nhập học khi học sinh chưa tốt nghiệp THPT làm ảnh hưởng đến hệ thống và quyền lợi của thí sinh. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các trường nghiêm túc thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành, Công văn 2931/BGDĐT-GDĐH ngày 06/8/2020 về công tác tuyển sinh trong tình hình dịch COVID-2019, không được gọi thí sinh nhập học khi thí sinh chưa tốt nghiệp THPT.

Đối với các thí sinh khi nhập học, nộp giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời theo quy định, các trường cần thường xuyên thông báo để thí sinh biết, sau thời gian quy định nếu không xuất trình được bản chính bằng tốt nghiệp THPT để đối chiếu kiểm tra (nếu không có lý do chính đáng) các trường phải kịp thời giải quyết theo đúng các quy định hiện hành về tuyển sinh và đào tạo.

Theo quy định của Luật Giáo dục đại học và các văn bản hiện hành quy định các trường được tự chủ tuyển sinh. Tuy nhiên, các trường phải chịu trách nhiệm hoàn toàn: (i) khi để xảy ra tình trạng thông báo trúng tuyển khi thí sinh chưa đủ điều kiện, (ii) về công tác tuyển sinh, chịu trách nhiệm giải trình về công tác tuyển sinh với Bộ Giáo dục và Đào tạo, cơ quan có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định và theo yêu cầu; (iii) chịu trách nhiệm trước pháp luật về điều kiện tuyển sinh, các điều kiện đảm bảo chất lượng, tính đầy đủ, chính xác của các nội dung trong đề án tuyển sinh.  

Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ rà soát, nếu phát hiện các trường không tuân thủ các quy định làm ảnh hưởng đến hệ thống, đến quyền lợi của thí sinh, Bộ sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra (có sự giám sát của xã hội, báo chí) và xử lý nghiêm theo quy định hiện hành.

Vụ Giáo dục Đại học trân trọng thông báo./.